Chu Ngọc Huyền

Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được thống kê như sau

7 10 5 7 8 10 6 5 7 8

7 6 4 10 3 4 8 9 9 9

4 7 3 9 2 3 7 5 9 7 

5 7 6 4 9 5 8 5 6 3

a) Dấu hiệu ở  đây là gì? Số các giá trị? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?

b) Lập bảng '' tần số''?

c) Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

d) Vẽ bểu đồ đoạn thẳng, nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A?

Chu Ngọc Huyền
14 tháng 3 2021 lúc 20:20

giúp mik giải bài này nha mn :(

Tiến Thi
19 tháng 8 2022 lúc 23:03

a,dấu hiệu là điểm kiểm tra môn toán của lớp 7a.

số giá trị là 40

số giá trị khác nhau là 9

Dat Do
30 tháng 12 2022 lúc 14:20

a,dấu hiệu là điểm kiểm tra môn toán của lớp 7a.

số giá trị là 40

số giá trị khác nhau là 9


Các câu hỏi tương tự
doge
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
Mi Trà
Xem chi tiết
Đặng Quốc Đạt
Xem chi tiết
Hà Văn Phương
Xem chi tiết
Cherry
Xem chi tiết
Anh Tài Lê
Xem chi tiết
Võ Thị Mạnh
Xem chi tiết
Trần Thị Như Quỳnh
Xem chi tiết