Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 7147
Điểm GP 6589
Điểm SP 13152

Người theo dõi (377)

stouter30
Nguyễn Văn Duy
Minhhhh
Ẩn danh

Đang theo dõi (6)