Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 5797
Điểm GP 5121
Điểm SP 10514

Người theo dõi (316)

Karik-Linh
Kudo Shinichi T^T
Phúc Đức

Đang theo dõi (6)