Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 9014
Điểm GP 926
Điểm SP 4680

Người theo dõi (151)

HA VŨ
Hue Nguyen
Huy Jenify
Cậu Vàng
Minh Phan

Đang theo dõi (10)

Linh Phương
missing you =
POP POP
Akai Haruma