Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 9011
Điểm GP 924
Điểm SP 4666

Người theo dõi (152)

Anh Thư Bùi
Minh Phan
Ngân
Bùi Như Ý
Nguyễn Mỹ Linh

Đang theo dõi (10)

Linh Phương
missing you =
POP POP
Akai Haruma