Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 9763
Điểm GP 1202
Điểm SP 5274

Người theo dõi (156)

Nguyễn Văn Duy
Nguyễn An Bằng
Nguyễn Tú
ngọc linh

Đang theo dõi (8)