Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 9023
Điểm GP 925
Điểm SP 4675

Người theo dõi (151)

Huy Jenify
Cậu Vàng
Minh Phan
Ngân
Bùi Như Ý

Đang theo dõi (10)

Linh Phương
missing you =
POP POP
Akai Haruma