Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 39443
Điểm GP 15646
Điểm SP 54493

Người theo dõi (1771)

Đang theo dõi (2)

Ng Bảo Ngọc
Đỗ Thanh Hải