Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 36721
Điểm GP 14624
Điểm SP 49436

Người theo dõi (1533)

Đang theo dõi (2)

Dzịt
Đỗ Thanh Hải