Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 4391
Điểm GP 2154
Điểm SP 2188

Người theo dõi (243)

Nguyễn Hiếu
quynhdovu2007
Ngọc Hoa
Duong Nguyen
Dung Nguyễn

Đang theo dõi (3)