Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 16905
Điểm GP 8573
Điểm SP 17859

Người theo dõi (1148)

Đang theo dõi (6)

Phùng Hà Châu
Huong San
Komorebi
Phương Trâm