Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 15516
Điểm GP 7893
Điểm SP 13539

Người theo dõi (869)

Đang theo dõi (6)

Đạt Trần
Út Thảo
Phùng Hà Châu
Diệu Huyền
Phương Trâm