Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 7220
Điểm GP 2841
Điểm SP 4428

Người theo dõi (507)

Cao Thư
HưngPhạmm
QUYNH TRANG TRAN
MinhVui Ve

Đang theo dõi (11)

Quang Nhưn
Phùng Hà Châu
Khánh Đan
traitimtrongvang
Lê Thu Dương