Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 912
Điểm GP 231
Điểm SP 196

Người theo dõi (36)

_ΗΑRRY_®¥
Tuyết Phạm
Duong
Nguyên Thảo

Đang theo dõi (0)