Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 3613
Điểm GP 880
Điểm SP 4572

Người theo dõi (206)

Đang theo dõi (1)

Thu Hồng