Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 4600
Điểm GP 1331
Điểm SP 6036

Người theo dõi (239)

Bảo Nhyy
Thắng Phạm
Demo:))
nguyentoi123

Đang theo dõi (1)

Dzịt