Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 4148
Điểm GP 1095
Điểm SP 5304

Người theo dõi (225)

Nikkik9
hoilew
juilya
Anh Thư Bùi

Đang theo dõi (1)

Dzịt