Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 2254
Điểm GP 497
Điểm SP 2318

Người theo dõi (112)

Diễm Ngọc
Chu Diệu Linh
nguyễn hoàng
Ngô Khánh Duyên
Nguyen huong ly

Đang theo dõi (2)

Đỗ Quyên
Thu Hồng