Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 94
Điểm GP 15
Điểm SP 0

Người theo dõi (7)

zetxs king z rai
FAN ONE PIECE
hồng ân
Khách vãng lai

Đang theo dõi (1)

Đỗ Quyên