Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1424
Số lượng câu trả lời 11057
Điểm GP 4095
Điểm SP 12606

Người theo dõi (2072)

Đức Kiên
Đức Kiên
#Blue Sky

Đang theo dõi (6)

Komorebi
Aki Tsuki
Ngố ngây ngô
Kiêm Hùng
Phương Trâm