Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 6052
Điểm GP 1848
Điểm SP 4614

Người theo dõi (420)

Jackson Williams
Đức Hảo
tri123
Demo:))

Đang theo dõi (12)

Buddy
Đỗ Thanh Hải
nthv_.