Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 181
Số lượng câu trả lời 8754
Điểm GP 3430
Điểm SP 7749

Người theo dõi (441)

Vũ Ngọc Diệp
9323
Lãnh Hàn
villain
Lê Thanh Ngân

Đang theo dõi (61)

Cô Ngô Phương
Lãnh Hàn
Lê Nhật Ninh
Kudo Shinichi
Ha Hoang