Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 181
Số lượng câu trả lời 8919
Điểm GP 3515
Điểm SP 8158

Người theo dõi (450)

Demo:))
Trần Minh Đức
ひまわり

Đang theo dõi (63)

Trần Minh Đức
HOC24 CONFESSIONS
Ngô Phương
ひまわり