Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 152
Số lượng câu trả lời 6129
Điểm GP 1511
Điểm SP 10376

Người theo dõi (198)

Ẩn danh
Thanh Hoang
Germany
Nana

Đang theo dõi (6)