Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 4037
Điểm GP 788
Điểm SP 5921

Người theo dõi (115)

ht14207
Trâm Đỗ Lê
Anh Thư Bùi
Huy Jenify

Đang theo dõi (4)

Tuệ Lâm Đỗ
N           H
N H
huehan huynh