Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 164
Điểm GP 4
Điểm SP 102

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (10)

gấu hài hước
Long Sơn
Nguyễn
boy not girl