Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 7938
Điểm GP 684
Điểm SP 9271

Người theo dõi (154)

Phan Ngọc Sơn
bông kẹo
zero
Sun ...
huehan huynh

Đang theo dõi (100)

Sun ...
Thái Dương
Nguyen Thu Trang
Minh Hồng