Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 8678
Điểm GP 859
Điểm SP 10901

Người theo dõi (212)

Di Di
Jackson Williams
Hồ Châu Diệu
Demo:))

Đang theo dõi (18)

Hương Nguyễn
Di Di
TV Cuber
Thu Hồng

Câu trả lời:

Hânnn   leo rank khong bà=)))