Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 8529
Điểm GP 783
Điểm SP 10728

Người theo dõi (199)

Tuệ Lâm Đỗ
Nhi Nguyễn
TrungHieu Nghiêm
Hoàng Lê Minh
Đào Khánh Duy

Đang theo dõi (35)

TV Cuber
Vannie.....
Thu Hồng
qlamm
Tuệ Lâm Đỗ