Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 111
Số lượng câu trả lời 12749
Điểm GP 4970
Điểm SP 21258

Người theo dõi (2368)

9323
Mr 9323
Hoài Thu Vũ
Thanh Trần

Đang theo dõi (29)

Hoàng Tử Hà
Phương Ann
An Trần
Aki Tsuki