Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ KonTum , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 70
Số lượng câu trả lời 169
Điểm GP 0
Điểm SP 81

Người theo dõi (11)

Large Cameraman
Nguyeenx Dat
the god in study
Jackson Williams
hiền>_

Đang theo dõi (5)

mochi_cute10
_silverlining
HOC24 CONFESSIONS
thanh trúc