Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 5357
Điểm GP 1199
Điểm SP 5296

Người theo dõi (123)

Ngọc Quinn
Anh Thư Bùi
bbiLinh
anh thư
MinYewCou

Đang theo dõi (55)