Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 5536
Điểm GP 1391
Điểm SP 5702

Người theo dõi (135)

Ẩn danh
Germany
Lyn Lyn

Đang theo dõi (55)