Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2532
Điểm GP 343
Điểm SP 3248

Người theo dõi (127)

Taylor BT
Harii
Giang
Thắng Phạm

Đang theo dõi (37)

HOC24 CONFESSIONS
Ngô Hải Nam
MinYewCou
Cô Tuyết Ngọc
Đỗ Hồng Mai