Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 3620
Điểm GP 566
Điểm SP 3385

Người theo dõi (59)

khiem vu van
Nguyen BaoChau
9323

Đang theo dõi (0)