Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 2822
Điểm GP 284
Điểm SP 2283

Người theo dõi (48)

tobe
khiem vu van
Van Toan
Khánh Vân

Đang theo dõi (3)

Karik-Linh
Bảo Chu Văn An
Đỗ Thanh Hải

Câu trả lời:

Hồ Quang Hưng  giải thích cho a vì sao câu 5 chọn B vậy? :)))))