Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 2823
Điểm GP 88
Điểm SP 1340

Người theo dõi (76)

khánh
Friendly
ILoveArt

Đang theo dõi (8)