Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 2946
Điểm GP 93
Điểm SP 1433

Người theo dõi (83)

MinYewCou
Demo:))
Hoa Nguyen

Đang theo dõi (10)

MinYewCou
POP POP
Dora