Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 23141
Điểm GP 2845
Điểm SP 40888

Người theo dõi (462)

9323
neji
Mr 9323
Phở:33

Đang theo dõi (3)

Knight™
TV Cuber