Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 22763
Điểm GP 2684
Điểm SP 40478

Người theo dõi (452)

tuấn nguyễn
#Blue Sky
Nikkik9
Nguyễn Văn A

Đang theo dõi (4)

Doraemon2611
Knight™
TV Cuber