Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 1591
Điểm GP 127
Điểm SP 4081

Người theo dõi (35)

MinYewCou
Nhung_zue

Đang theo dõi (7)

MinYewCou
Apocalypse