Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1962
Điểm GP 727
Điểm SP 2410

Người theo dõi (49)

Ẩn danh
mini star
Nguyễn Hà Khanh
Trần Khánh Ly

Đang theo dõi (0)