Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 5848
Điểm GP 5418
Điểm SP 7069

Người theo dõi (374)

OH-YEAH^^
Chu Diệu Linh
Diễm Ngọc

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

c