Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 6173
Điểm GP 5685
Điểm SP 7900

Người theo dõi (457)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Kudo Shinichi có màng ngăn , e nhé

Câu trả lời:

 

 

Phạm Phú Nếu sai bạn có thể làm lại ở dưới nhé :)