Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 4345
Điểm GP 4319
Điểm SP 4202

Người theo dõi (271)

Lê Khánh Ngọc
Kazuha Toyama ( Team fan...
Kazuha Toyama
Mai Thị Thúy
Lê Thu Hiền

Đang theo dõi (0)