Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 8962
Điểm GP 8432
Điểm SP 11912

Người theo dõi (569)

Thư Nguyễn
Ẩn danh
Diệu Huyền
hai cả nhà
bé heo cute

Đang theo dõi (1)