Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 1949
Điểm GP 1736
Điểm SP 128

Người theo dõi (120)

Đang theo dõi (0)