Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 451
Điểm GP 313
Điểm SP 5

Người theo dõi (28)

afsd
🍑MIN__ĐÀO🍑
Nguyễn Tú Khuê
Lê Kiều Nhi

Đang theo dõi (0)