Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 8130
Điểm GP 7835
Điểm SP 10863

Người theo dõi (528)

Nikkik9
tran
bảo hân

Đang theo dõi (1)