Hỏi bài Online - Câu hỏi hay

Kết quả vòng 2 :

1 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc : 26/25 câu ( + 1 điểm )

                 2 ) Dark Wings               : 19/25 câu 

                 3 ) Trần Việt Hà             : 5/25 câu 

                 4 ) Vũ Đức Toàn            : 19/25 câu 

                 5 ) Nguyễn Anh Duy       : 12/25 câu

                6 ) Đường Hạc Bảo Quyên : 20/25 câu 

                 7 ) Nguyễn Diệu Linh           : 13/25 câu

                8 ) Nguyễn Trần Anh Thư     : 18/25

                9 ) Luchia                        : 22/25

                10 ) Thuy                                : 24/25

                 11 ) Hồ Thu Giang             : 24/25

                 12 ) Nguyễn Quốc Việt        : 4/25

                   13 ) Vũ Thị Hồng Hân        : 8/25

                  14 ) Tú Tự Ti                       : 14/25

                   15 ) Nguyễn Ngọc Sáng    : 22/15

                   16 )Lê Nguyên Hạo            : 13/25

                    17 ) Linh Cao                     : 11/25

                    18 ) Nguyễn Đình Dũng     : 13/25

                     19 ) Nguyễn Thị Huyền      : 14/25

                      20 ) Linh Oracles              : 19/25

                      21 ) Nguyễn Thế Bảo       : 17/25

                      22 )@Trần Minh Hằng_TFBOYS : 9/25

                      23 ) Nguyên Anh     : 15/25

                      24 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 9/25

                      25 ) @Silver bullet : 14/25

                      26 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 11/25

                      27 )Dora Tora : 0/25

                      28 ) Đinh Diễm Quỳnh : -2/25

                       29 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : -3/25

                      30 ) Cậu bé ngu ngơ : -3/25

                       31 ) Phương An : 25/25

Những bạn loại :

   29 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : -3/25

    30 ) Cậu bé ngu ngơ : -3/25

28 ) Đinh Diễm Quỳnh : -2/25

     27 )Dora Tora : 0/25

 3 ) Trần Việt Hà             : 5/25 câu 

   22 )@Trần Minh Hằng_TFBOYS : 9/25

  12 ) Nguyễn Quốc Việt        : 4/25

13 ) Vũ Thị Hồng Hân        : 8/25

  24 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 9/25
26 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 11/25
17 ) Linh Cao                     : 11/25
28 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: