Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 472
Số lượng câu trả lời 1308
Điểm GP 308
Điểm SP 1873

Người theo dõi (1236)

jennie blackpink
Bùi Tiến Hùng
đức duy bùi
dâu cute
Nhật Văn

Đang theo dõi (1)

Nhà Thông Thái