Những câu hỏi liên quan
đinh văn việt
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 6 2022 lúc 11:14

a: Xét ΔABM và ΔACN có

AB=AC

góc ABM=góc ACN

BM=CN

Do đo: ΔABM=ΔACN

b:Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAKC vuông tại K có

AB=AC
góc HAB=góc KAC

Do đó: ΔAHB=ΔAKC

Suy ra: BH=CK

c: Ta có: \(\widehat{HBM}+\widehat{M}=90^0\)

\(\widehat{KCN}+\widehat{N}=90^0\)

mà góc M=góc N

nên góc HBM=góc KCN

=>góc IBC=góc ICB

=>ΔIBC cân tại I

=>IB=IC

Xét ΔABI và ΔACI có

AB=AC

BI=CI

AI chung

Do đo: ΔABI=ΔACI

Suy ra: góc BAI=góc CAI

hay AI là phân giác của góc BAC

Bình luận (0)
đinh văn việt
Xem chi tiết
nguễn thị minh ánh
9 tháng 4 2018 lúc 21:48

bạn có ghi sai ko đấy

Bình luận (0)
Ngọc Huyền
10 tháng 4 2018 lúc 13:53

Bạn ơi nhìn nhầm rồi

đây chỉ để hỏi đáp về môn văn thôi màok

Bình luận (1)
Giọt Mưa
Xem chi tiết
Trần Ngọc Phương Thảo
3 tháng 3 2017 lúc 19:59

a) Vì \(\Delta\) ABC cân tại A nên

\(_{\Rightarrow}\)góc ABC = góc ACB

\(\Rightarrow\) AB=AC


Ta có \(\widehat{ABM} + \widehat{ABC}=\widehat{MBC}\)

\(\widehat{ACB}+\widehat{ACN}=\widehat{BCN}\)

\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

Xét \(\Delta ABM\)\(\Delta\)ACN có

AB=AC(cmt)

BM=CN(đề bài)

\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\) (cmt)

=> \(\Delta ABM\)=\(\Delta\)ACN (c.g.c)

Bình luận (0)
Trần Ngọc Phương Thảo
3 tháng 3 2017 lúc 20:08

b) Vì \(\Delta\)ABM = \(\Delta\)ACN (theo a)

=> \(\widehat{MAB} = \widehat{CAN}\)

Xét \(\Delta\) AHB và \(\Delta\)AKC có

AB=AC (theo a)

\(\widehat{AHB}= \widehat{AKC}\) (= \(^{90^o}\))

\(\widehat{MAB} = \widehat{CAN}\)(cmt)

=.>\(\Delta\)AHB=\(\Delta\)AKC (cạnh huyền- góc nhọn)

=> HB=HC ( 2 cạnh tương ứng)

Vậy HB=HC

Bình luận (0)
Trần Ngọc Phương Thảo
3 tháng 3 2017 lúc 20:56

c) Vì \(\Delta\)AHB=\(\Delta\)AKC (theo b)

=> AH=AK( 2 cạnh tương ứng)

Xét \(\Delta\) AIH và \(\Delta\) AIK có

AH=AK(cmt)

\(\widehat{AHI}=\widehat{AKI}\)(=\(^{90^o}\))

AI cạnh chung

=> \(\Delta\) AIH= \(\Delta\) AIK (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

=> \(\widehat{HAI} = \widehat{KAI}\)( 2 cạnh tương ứng)

Ta có : \(\widehat{HAB}+\widehat{BAI}=\widehat{HAI}\)

\(\widehat{KAC}+\widehat{CAI}=\widehat{KAI}\)

\(\widehat{HAI} = \widehat{KAI}\)

\(\widehat{HAB}=\widehat{KAC} ( hay \widehat{MAB}=\widehat{NAC})\) (theo b)

=> \(\widehat{BAI}=\widehat{CAI}\)

Suy ra: AI là tia phân giác của góc BAC

Bình luận (1)
an nhi “titi” lam
Xem chi tiết
Trúc Giang
2 tháng 9 2020 lúc 15:17

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{ABM}+\widehat{ABC}=180^0\\\widehat{ACN}+\widehat{ACB}=180^0\end{matrix}\right.\) (kề bù)

Mà: \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\left(GT\right)\)

=> Góc ABM = Góc ACN

Xét ΔABM và ΔACN ta có:

AB = AC (GT)

Góc ABM = Góc ACN (cmt)

BM = CN (GT)

=> ΔABM = ΔACN (c - g - c)

=> AM = AN (2 cạnh tương ứng)

=> Tam giác AMN cân tại A

b/ ΔABM = ΔACN (cmt)

=> Góc M = Góc N (2 góc tương ứng)

Xét 2 tam giác vuông ΔHMB và ΔKNC ta có:

C.h BM = CN (GT)

Góc M = Góc N (cmt)

=> ΔHMB = ΔKNC (c.h - g.n)

=> BH = CK (2 cạnh tương ứng)

c/ Thiếu đề !

Bình luận (0)
Trúc Giang
3 tháng 9 2020 lúc 9:31

cậu ko nên copy bài như vậy!

Bình luận (0)
phamthihang
Xem chi tiết
Bùi Lan Anh
30 tháng 3 2020 lúc 9:59

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngCác trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Thị Minh Anh
30 tháng 3 2020 lúc 10:44

Hỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp ToánHỏi đáp Toán

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Duyên Nguyễn
Xem chi tiết
Trịnh Hà My
Xem chi tiết
Tài Nguyễn
Xem chi tiết
Trên con đường thành côn...
23 tháng 2 2020 lúc 9:15

a)Ta có:

△ABC cân tại A

\(\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\Rightarrow180^0-\widehat{ABC}=180^0-\widehat{ACB}\)

\(\Rightarrow\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

Xét △\(ABM\) và △\(ACN\) có:

AB=AC(gt)

\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)(cmt)

BM=CN (gt)

⇒△\(ABM\) = △\(ACN\) (cgc)

\(\Rightarrow AM=AN\)(2 cạnh tương ứng)

⇒△AMN cân tại A (đpcm)

b) Từ △AMN cân tại A (câu a)

\(\Rightarrow\widehat{AMN}=\widehat{ANM}\) hay \(\widehat{HMB}=\widehat{KNC}\)

Xét △\(HMB\) vuông tại H và △\(KNC\)vuông tại K có:

MB=NC(gt)

\(\widehat{HMB}=\widehat{KNC}\)(cmt)

⇒ △\(HMB\) =△\(KNC\)(cạnh huyền- góc nhọn)

⇒HM=KN (2 cạnh tương ứng)

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}AM=AN\\HM=KN\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow AM-HM=AN-KN\Rightarrow AH=AK\left(đpcm\right)\)

c)Xét △AKO vuông tại K và △AHO vuông tại H có:

AK=AH (câu b)

AO chung

⇒△AKO =△AHO (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

\(\Rightarrow OK=OH\)(2 cạnh tương ứng)

⇒△OHK cân tại O

d) Xét △ACI và △ABI có:

AC=AB (gt)

CI=BI (gt)

AI chung

⇒△ACI = △ABI (ccc)

\(\Rightarrow\widehat{AIC}=\widehat{AIB}=90^0\)⇒AI⊥BC (1)

Lại có:

\(HMB\) =△\(KNC\)(câu b)

\(\Rightarrow\widehat{HBM}=\widehat{KCN}\)

\(\widehat{HBM}=\widehat{OBC}\); \(\widehat{KCN}=\widehat{OCB}\)(đối đỉnh)

\(\Rightarrow\widehat{OBC}=\widehat{OCB}\)

⇒△OBC cân tại O

\(\Rightarrow OB=OC\)

Chứng minh tương tự, ta cũng được △OIC=△OIB(ccc)

\(\Rightarrow\widehat{OIC}=\widehat{OIB}=90^0\)⇒OI⊥BC(2)

Từ (1) và (2)

⇒A, I, O thẳng hàng (đpcm)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trên con đường thành côn...
23 tháng 2 2020 lúc 8:48

A B C M N H K O I

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Nguyễn Duy Hậu
Xem chi tiết
Ngưu Kim
9 tháng 3 2020 lúc 9:53

Tam giác cânTam giác cân

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngưu Kim
8 tháng 3 2020 lúc 20:58

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/71379.html

Bn vào link đó để tham khảo nha!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Pé Ngốc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)