Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 165
Số lượng câu trả lời 6266
Điểm GP 791
Điểm SP 3714

Người theo dõi (421)

Hichiromu Oritaku
KYAN Gaming
NIKKI Cute
Sunny
|KhoaVN (@--@)|

Đang theo dõi (15)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Trương Mạnh có xét j nx đâu bạn ?