Nguyễn Trúc Giang

Nguyễn Trúc Giang

  • Số câu hỏi 25
  • Số câu trả lời 738
  • Điểm thành tích 16GP 270SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Lê Ngọc Giá


Địa chỉ

Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Liên kết