Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 193
Số lượng câu trả lời 96
Điểm GP 11
Điểm SP 60

Người theo dõi (59)

hà duy hưng
Hien Tran
Phạm Anh Nhật

Đang theo dõi (211)