Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 48
Điểm GP 0
Điểm SP 28

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (19)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Ôn tập chương Biểu thức đại số

Câu hỏi:

le thi hong van và các bạn giải hộ mình bài này vs dg cần gấp

cho 2 đa thức A(x)=x^2 - 17 và B(x) =5x^2 +4x -b +10

tìm gt của a để A(1) =B(-2)

bạn nào đúng mình tick cho nha