Những câu hỏi liên quan
KHUÊ VŨ
31 tháng 12 2018 lúc 20:09

a,

\(\dfrac{n+1}{n-2}\)

= \(\dfrac{n-2+3}{n-2}\)

= 1 + \(\dfrac{3}{n-2}\)

Để phân số có giá trị nguyên

=> n - 2 \(\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

n - 2 -3 -1 1 3
n -1 1 3 5

Bình luận (1)
nguyễn huy hoàng
31 tháng 12 2018 lúc 20:19

a)n=2

b)n=1

Bình luận (0)
Trương Thị Quỳnh Anh
3 tháng 1 2019 lúc 20:25

ko biết nữa à má

Bình luận (1)
Pham Tuan Anh
29 tháng 4 2017 lúc 14:41

Các biện pháp thường dùng để làm tăng độ phì là: Trồng cây họ đậu, họ lạc vì có bộ rể làm giầu đạm cho đất; bón phân hữu cơ, làm tơi đất; những nơi đất xấu thì phải thay đất xấu bằng đất tốt, sau đó áp dụng các biện pháp tăng độ phì nghiêu như trên. Muốn thật tốt thì phải tùy tính chất của đất và định trồng gì mà có biện pháp thích hợp

Bình luận (1)
Vũ Đức Minh
1 tháng 5 2017 lúc 20:28

chém vl, mày thi giữa 30/4 à? Thế này thì cả lớp bố đứa nào tin được. thằng hoàng, nhiều đứa khác đều đòng tình với tao

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
27 tháng 2 2019 lúc 11:34

Ta có: \(\dfrac{-x+1}{-3}=\dfrac{9}{\left(-x+1\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow\left(-x+1\right).\left(-x+1\right)^2=9.-3\)

\(\Leftrightarrow\left(-x+1\right)^3=-27\)

\(\Leftrightarrow\left(-x+1\right)^3=\left(-3\right)^3\)

\(\Rightarrow-x+1=-3\)

\(\Leftrightarrow-x=-3-1=-4\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Vậy: x=4

Bình luận (0)
Akai Haruma
9 tháng 11 2019 lúc 23:40

Lời giải:
Trước tiên, để PT có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta'=m^2-(m^2-m+1)>0$

$\Leftrightarrow m>1$

Áp dụng định lý Vi-et: \(\left\{\begin{matrix} x_1+x_2=2m\\ x_1x_2=m^2-m+1\end{matrix}\right.\)

Khi đó:

$|x_1-x_2|=2$

$\Leftrightarrow |x_1-x_2|^2=4$

$\Leftrightarrow (x_1-x_2)^2=4$

$\Leftrightarrow (x_1+x_2)^2-4x_1x_2=4$

$\Leftrightarrow (2m)^2-4(m^2-m+1)=4$

$\Leftrightarrow m=2$ (thỏa mãn)

Vậy $m=2$

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
10 tháng 11 2019 lúc 0:16

\(x^2-2mx+m^2-m+1=0\)

\(\Delta'=m^2-m^2+m-1=m-1\)

Để pt có 2 n0 pb <=> \(\Delta'>0\Leftrightarrow m>1\)

Theo Vi-ét: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m\\x_1x_2=m^2-m+1\end{matrix}\right.\)

Ta có \(\left|x_1-x_2\right|=2\Rightarrow\left(x_1-x_2\right)^2=4\)

\(\Leftrightarrow\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2=4\)

\(\Leftrightarrow4m^2-4m^2+4m-4=4\)

\(\Leftrightarrow m=0\left(l\right)\)

Vậy ko tồn tại m để....

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
16 tháng 8 2017 lúc 15:50

Gọi \(E\) là​ trung điểm \(AD\)

Ta có : ME là đường trung bình của hình thang của hình thang ABCD

\(\Rightarrow\) \(ME//CD//AB\)

\(\Rightarrow\widehat{MDC}=\widehat{MDE}=\widehat{DME}\) ( so le trong )

\(\Rightarrow\Delta DEM\) cân tại E \(\Rightarrow ME=DE=AE\)

\(\Rightarrow\Delta AEM\) cân tại \(E\) \(\Rightarrow\widehat{EAM}=\widehat{EMA}\) \(\left(1\right)\)

\(EM//AB\) \(\Rightarrow\widehat{AME}=\widehat{BAM}\) ( so le trong ) \((2)\)

Từ \(\left(1\right);\left(2\right)\)\(\Rightarrow\widehat{EAM}=\widehat{BAM}\)

\(\Rightarrow AM\) là phân giác góc \(A\)

Bình luận (1)
Ngô Tấn Đạt
30 tháng 12 2017 lúc 21:16

Trên tia đối tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD

Xét \(\Delta AMB;\Delta DMC\) có :

\(MB=MC\left(gt\right)\\ \widehat{AMB}=\widehat{DMC}\left(đ^2\right)\\ MA=MD\left(gt\right)\\ \Rightarrow\Delta AMB=\Delta DMC\left(c-g-c\right)\\ \Rightarrow AB=CD;\widehat{MAB}=\widehat{MDC}\)

Ta có :

\(\widehat{MAB}=\widehat{MDC}\\ \Rightarrow\widehat{MAC}=\widehat{MDC}\)

=> Tam giác ADC cân tại C

=> CA = CD

=> AB = AC

=> Tam giác ABC cân tại A .

Bình luận (1)
Hải Đăng
30 tháng 12 2017 lúc 21:42

-Kẻ MH vuông góc với AB; MK vuông góc với AC( H thuộc AB và K thuộc AC).

-Ta có: tam giác AHM= tam giác AKM( cạnh huyền-góc nhọn).

=> HM=MK. => tam giác BHM= tam giác CKM( cạnh huyền-cạnh góc vuông).

=> góc HBM= góc KCM. => tam giác ABC cân tại A.(đpcm)

Bình luận (1)
Nhật Minh Nguyễn Lê
11 tháng 9 2017 lúc 21:36

Mấy câu hỏi ntn bạn sang môn Toán để hỏi nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 10 2019 lúc 9:25

1:

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

write('a='); readln(a);

write('b='); readln(b);

write('c='); readln(c):

writeln('so a la: ',a:4:2);

writeln('so b la: ',b:4:2);

writeln('so c la: ',c:4:2);

readln;

end.

2:

uses crt;

var a,b,tam:real;

begin

clrscr;

write('a='); readln(a);

write('b='); readln(b);

if a>b then write(a,' ',b);

if a=b then write(a,' ',b);

if a<b then write(b,' ',a);

readln;

end.

3:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

write('a='); readln(a);

write('b='); readln(b);

write('c='); readln(c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (c+b>a) then

begin

if (a=b) and (b=c) then writeln('day la tam giac deu');
if ((b=c) and (b<>a) and (c<>a)) or ((a=c) and (a<>b) and (c<>b)) or ((a=b) and (a<>c) and (b<>c)) then writeln('day la tam giac can');
if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=a*a+b*b) then writeln('day la tam giac vuong')
else writeln('day la tam giac thuong');
end
else writeln('ba canh vua nhap khong phai la tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)
Huỳnh Yến
28 tháng 10 2017 lúc 10:51

Câu 1: Nêu nguyên nhân làm cho nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê có bước phát triển?

=>: Nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê phát triển do:

+ Đất nước được độc lập tự chủ, đồng thời cũng do ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

+ Nhà nước có biện pháp tích cực để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thương nghiệp phát triển.

+ Nhân dân có tinh thần cần cù, chịu khó.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
24 tháng 4 2017 lúc 17:10

1; vai trò của lớp thú đối với con người?

+ Cung cấp nguồn dược liệu quý ( xương hổ, sừng hươu,.....)
+ Nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ ( da, lông của hổ, báo,.....)
+ Làm xạ hương ( cầy giông, tuyến xạ hươu xạ,.....)
+ Làm vật thí nghiệm ( chuột bạch, khỉ,....)
+ Làm thực phẩm cho con người và các loài động vật khác ( trâu, bò, lợn,....)
+ Tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lam nghiệp

2; thế nào là sinh sản hữu tính?

- Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển cá thể mới.

- Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền.

4;ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?

*Ưu điểm:
Sử dụng đấu tranh sinh học đã mang lại những hiệu quả cao, tiêu diệt những loài sinh vật có hại, thế hiện nhiều ưu điếm so với thuốc trừ sâu, diệt chuột.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
24 tháng 4 2017 lúc 20:48
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
- Sinh sản hữu tính chỉ diễn ra ở các sinh vật có phân tính hoặc diễn ra một cách đơn giản ở một số sinh vật cấp thấp và đòi hỏi có hai cơ thể. Quá trình sinh sản hữu tính diễn ra có sự trao đổi thông tin di truyền giữa hai cơ thể bố và mẹ để cuối cùng tạo ra một cơ thể mới có bộ gene khác với cơ thể bố mẹ (là một tổ hợp mới của bộ gene từ bố và mẹ). nếu có sự phân tính thì chính bộ gene sẽ quy định giới tính ở đời con. Người ta phân loại lớp thú bởi tập tính, cấu tạo, ăn uống. *Ưu điểm:
Sử dụng đấu tranh sinh học đã mang lại những hiệu quả cao, tiêu diệt những loài sinh vật có hại, thế hiện nhiều ưu điếm so với thuốc trừ sâu, diệt chuột. Những loại thuốc này gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rau, quả, ảnh hưởng xấu tới sinh vật có ích và sức khỏe con người, gây hiện tượng quen thuốc, giá thành còn cao.

Bình luận (0)
Võ Hà Kiều My
24 tháng 4 2017 lúc 17:11

1. + Vai trò:
_ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
_ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
+ Bảo vệ các động vật hoang dã
+ Xây dựng khu bảo tồn động vật
+ Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

Bình luận (0)