Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 61
Số lượng câu trả lời 6696
Điểm GP 1000
Điểm SP 4845

Người theo dõi (1036)

Đang theo dõi (3)

Shizadon
Ngố ngây ngô
Thảo Phương

Dòng thời gian