Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 4967
Điểm GP 785
Điểm SP 3522

Người theo dõi (575)

HISINOMA KINIMADO
Kitagawa Shiro
AYASE HANABI
Gấu

Đang theo dõi (24)

Dòng thời gian