Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Thanh Trúc

  • Số câu hỏi 6
  • Số câu trả lời 62
  • Điểm thành tích 14GP 78SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Liên kết