Những câu hỏi liên quan
Đặng Khánh

giải giúp mình hết mấy câu này ạ

Bài 1: Lúc 6 giờ một ô tô chạy từ A về B. Sau đó nửa giờ, một xe máy chạy từ B về A. Ô tô gặp xe máy lúc 8 giờ. Biết vận tốc ô tô lớn hơn xe máy 10km/h và khoảng cách AB=195km. Tính vận tốc mỗi xe

Bài 2: Ga xe lửa Sài Gòn cách ga Dầu Giây 65km. Xe khách ở Sài Gòn, xe hàng ở Dầu Giây đi ngược chiều nhau và xe khách khởi hành sau xe hàng 36 phút, sau khi xe khách ở Sài Gòn khởi hành 24 phút mới gặp xe hàng. Nếu hai xe khởi hành đồng thời và cùng đi Hà Nội thì sau 13 giờ hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe khách đi nhanh hơn xe hàng

Bài 3: hai người ở 2 địa điểm A và B cách nhau 3,6km khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A à 2km. Nếu cả hai cùng giữ nguyên vân tốc như trường hợp trên, nhưng người đi chậm hơn xuất phát trước người kia 6 phút thì họ sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường. Tính vận tốc của mỗi xe

Bài 4: quãng đường AB gồm 1 đoạn lên dốc dài 4km, đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B mất 40 phút và đi từ B về A mất 41 phút. tính vận tốc lúc lên dốc và xuống dốc

Bài 5: hai xe khởi hành cùng một lúc từ 2 địa điểm cách nhay 130km và găpj nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết đi từ B có vận tốc nhanh hơn xe đi từ A là 5km/h

Bài 6: một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa, nếu xe chạy với 35km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì sẽ đén B sớm 1 giờ so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ô tô tại A

Bài 7: một ca nô xuôi dòng một quãng sông dài 12km rồi ngược dòng quãng sông đó mất 2 giờ 30 phút. Nếu cũng trên quãng sông ấy, ca nô xuôi dòng 4km rồi ngược dòng 8km thì hết 1 giờ 20 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc rieng của dòng nước

Bài 8: một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km, ngược dòng 63km. Một lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km. Tính vận tốc nước chảy và vận tốc của ca nô

Bài 9: hai đội công nhân cùng làm 1 đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc đội A làm gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu

Bài 10: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu

Bài 11: hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả 2 xây được 3/4 bức tường> Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xây xong bức tường

Bài 12: Hai công nhân cùng của cho một công trình trong 4 ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một trong 9 ngày và người hai đến làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi ngưỡi làm một mình trong bao lâu xong việc

Bài 13: Hai tổ công nhân cùng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 6 giờ. Nhưng khi làm trong 5 giờ thì tổ II được điều động đi làm việc khác. Do cải tiến cách làm , năng suất của tổ I tăng 1,5 lần, nên tổ I đã hoàn thành nốt phần việc còn lại trong 2 giờ. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi tổ làm một mình thì sau bao nhiêu giờ mới xong công việc

Ngọc Hưng
22 tháng 1 2020 lúc 12:44

từng bài thôi bạn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn Phi Nhung

Bài 1: Dùng lực F kéo vật trượt 2m trên mặt bàn nằm ngang công cần thiết là 90J . Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Với lực F = 40N thì không thể thực hiện được việc này
B . Khi lực F có phương nằm ngang thì giá trị của lực F là 45N
C . Lực F không thể vuông góc với mặt bàn
D . Lực F có thể nhỏ hơn 45N nếu ta kéo vật chuyển động thật chậm

Bài 2: Một người chèo thuyền ngược dòng sông , do nước chảy xiết nên thuyền không đi tới phía trước được . Trong trường hợp này người ấy có thực hiện công cơ học không ?

Bài 3: Trên một đoạn đường nằm ngang , một thợ xây đấy một xe cát từ A đến B , sau khi đổ hết cát lại đẩy xe từ B về A . Cho rằng xe càng nặng thì ma sát càng lớn , cả khi đi lẫn khi về xe chuyển động đểu . Nhận xét nào sau đây là đúng?
A . Công sinh ra khi đi và về bằng nhau vì quãng đường đi bằng nhau
B . Công sinh ra khi đi lớn hơn khi về vì cùng một đoạn đường nhưng khi đi phải đẩy bằng một lực mạnh hơn do xe có cát nặng
C . Công sinh ra khi đi nhỏ hơn khi về vì cùng một đoạn đường nhưng khi đi xe có quán tính lớn hơn do xe có cát nặng
D . Không thể so sánh được vì không biết cụ thể lực đẩy xe trong mỗi trường hợp

Bài 4: Một vật rơi từ trên cao xuống dưới . Thông tin nào dưới đây là đúng ?
A . Công của trọng lực tính trên mỗi mét đường đi là như nhau
B . Công của trọng lực tính trong những khoảng thời gian bằng nhau thì không bằng nhau
C . Công của trọng lực thực hiện khi vật rơi từ điểm M xuống điểm N tính bằng công thức A = P . SMN
D . Các thông tin A , B , C đều đúng

Bài 5 :Một khinh khí cầu bay thẳng lên cao từ mặt đất . Có ba ý kiến sau đây :
a ) Khinh khí cầu bay thẳng lên cao được là do công của lực đẩy Ác - si mét của không khí tác dụng lên khinh khí cầu
b ) Khinh khí cầu bay thẳng lên cao được là do Trái Đất không hút khinh khí cầu
c ) Khinh khí cầu bay thẳng lên cao được là do sức hút của Mặt Trăng rất mạnh
Theo em , ý kiến giải thích nào là đúng ?

Võ Châu Minh Ngọc
15 tháng 3 2020 lúc 20:38

ý kiến riêng

1A

2 ko vì quãng đường =0

3 B

5A

Bình luận (0)
mẫn

p I. Cho bi ế t nh ữ ng câu sau đây câu nào là câu rút g ọ n, . G ạ ch chân dư ớ i nh ữ ng câu đó và n êu tác d ụ ng c ủ a câu rút g ọ n . 1. Các b ạ n đang làm gì v ậ y ? - D ọ n v ệ sinh l ớ p. 2. C ậ u đã làm bài t ậ p xong chưa ? - Làm r ồ i . 3. Ôi! Nghèo quá. Tôi kh ổ đ ế n th ế này. 4. Th ậ t đ ẹ p quá! Đà N ẵ ng là quê hương trong lòng tôi t ự bao gi ờ 5. Hoa h ồ ng! M ộ t loài hoa! Nh ữ ng đóa hoa h ồ ng khoe s ắ c dư ớ i ánh n ắ ng m ặ t tr ờ i lung linh. 6. Nga ơi! Nga v ẫ n ổ n ch ứ ? - Tôi không sao . 7. Mình ki ể m tra môn văn vào th ứ m ấ y v ậ y Sơn ? - Th ứ sá u. 8. M ộ t đêm đông! T ừ ng đ ợ t gió b ấ c và nh ữ ng cơn mưa phùn l ạ nh bu ố t đ ế n th ấ u xương. Tôi n ằ m ng ủ trong chăn ấ m. Không ra kh ỏ i nhà vì tr ờ i còn âm u. Ng ủ thi ế p đi khi nào không hay. Tôi ch ợ t th ứ c gi ấ c. Ôi! Nhìn kìa! M ộ t chi ế c lá!. Chi ế c lá duy nh ấ t còn sót l ạ i trên cành cây kh ẳ ng khiu sau đ ợ t đêm đông dài. 9. M ộ t cơn mưa! Đen k ị t. L ộ p đ ộ p. Nh ữ ng cơn mưa rào vào đ ầ u mùa h ạ kéo đ ế n như r ử a s ạ ch c ả b ầ u tr ờ i b ụ i b ặ m. 1 0 . Thương thay! Nh ữ ng s ố ph ậ n con ngư ờ i b ị cu ộ c đ ờ i vùi d ậ y trong đáy xã h ộ i cũ. 1 1 . Ăn qu ả nh ớ k ẻ tr ồ ng cây. 12 . U ố ng nư ớ c nh ớ ngu ồ n. 1 3 . G ầ n m ự c thì đen, g ầ n đèn thì sáng. 1 4 . H ứ a hươu h ứ a vư ợ n. 1 5 . Ăn không nói có. 1 6 . H ỡ i ơi! Cu ộ c s ố ng muôn ngàn khó khăn nhưng v ẫ n có chút màu h ồ ng
Dinh Quang Vinh
19 tháng 3 2020 lúc 9:26

bn viết khó đọc quá

oho

Bình luận (0)
Thúy Vy
19 tháng 3 2020 lúc 9:53

bn đăng lại và mỗi câu thì cách xuống dòng nha

Bình luận (0)
Võ Nguyễn Anh Thư

Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1:
Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường . Trong các câu mô tả sau câu nào
đúng.
A. Người cầm lái chuyển động so với chiếc xe.
B. Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái.

C. Hai người chuyển động so với mặt đường.
D. Hai người đứng yên so với bánh xe.

Câu 2: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 1, thời gian làm 1 phút)
Trong các ví dụ về vật đứng yên so với vật mốc sau đây ví dụ nào là sai.
A. Trong chiếc đồng hồ đang chạy đầu kim đứng yên so với cái bàn.
B. Trong chiếc ô tô đang chuyển động người lái xe đứng yên so với ô tô.
C. Trên chiếc thuyền đang trôi theo dòng nước người lái thuyền đứng yên so với chiếc
thuyền.
D. Cái cặp để trên mặt bàn đứng yên so với mặt bàn.

Câu 3: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 1, thời gian làm 1 phút)
Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.
A. Một chiếc lá rơi từ trên cây xuống.
B. Bánh xe khi xe đang chuyển động.
C. Một viên phấn rơi từ trên cao xuống.
D. Một viên đá được ném theo phưong nằm ngang.

Câu 4: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 1, thời gian làm 1 phút)
Một chiếc ô tô đang chạy, người soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là sai?
A. Hành khách đứng yên so với người lái xe.
B. Người soát vé đứng yên so với hành khách.
C. Người lái xe chuyển động so với cây bên đường.
D. Hành khách chuyển động so với nhà cửa bên đường.

Câu 5: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 1, thời gian làm 3 phút)
Hãy chọn câu trả lời đúng.Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường
chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là:
A.Toa tầu.
B. Bầu trời.
C. Cây bên đường.
D. Đường ray.
Câu 6: (Vận dụng, kiến thức đến tuần 1, thời gian làm 3 phút)

Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt.
Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Do không khí chuyển động khi chọn vật mốc là cây bên đường.
B. Do mặt người chuyển động khi chọn vật mốc là cây bên đường.
C. Do không khí chuyển động khi chọn mặt người làm vật mốc.
D. Do không khí đứng yên và mặt người chuyển động.

Câu 7: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 2, thời gian làm 2 phút)
Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai?
A. Vận tốc cho bíêt mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời
gian.
C. Công thức tính vận tốc là : v = S.t.
D. Đơn vị của vận tốc là km/h.

Câu 8: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 2, thời gian làm 2 phút)
Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h. Con số đó cho ta biết điều gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Thời gian đi của xe đạp.
B. Quãng đường đi của xe đạp.
C. Xe đạp đi 1 giờ được 12km.
D. Mỗi giờ xe đạp đi được 12km.

Câu 9: (Nhận biết, kiến thức đến tuần 2, thời gian làm 2 phút)
Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng.
A. S = v/t.
B. t = v/S.
C. t = S/v.
D. S = t /v

Câu 10: (Thông hiểu, kiến thức đến tuần 2, thời gian làm 3 phút)
Vận tốc của ô tô là 40 km/ h, của xe máy là 11,6 m/s, của tàu hỏa là 600m/ phút.Cách sắp xếp
theo thứ tự vận tốc giảm dần nào sau đây là đúng.
A. Tàu hỏa – ô tô – xe máy.
B. Ô tô- tàu hỏa – xe máy.
C. Tàu hỏa – xe máy – ô tô.
D. Xe máy – ô tô – tàu hỏa.

Thảo Nguyên
23 tháng 3 2020 lúc 10:03

Chọn câu trả lời đúng:

Câu 1: Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng:

C. Hai người chuyển động so với măt đường

Câu 2: Trong các ví dụ về vật đứng yên so với vật mốc sau đây ví dụ nào là sai:

A. Trong chiếc đồng hồ đang chạy đầu kim đứng yên so với cái bàn

Câu 3: Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

C. Một viên phấn rơi từ trên cao xuống

Câu 4 : Một chiếc ô tô đang chạy, người soát vé đang đi lại. Câu nhận xét nào sau đây là sai:

B. Người soát vé đứng yên so với hành khách.

Câu 5 : Hãy chọn câu trả lời đúng. Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là:

C. Cây bên đường

Câu 6 : Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy gió phía trước thổi vào mặt. Hãy chọn câu trả lời đúng.

C. Do ko khí chuyển động khi chọn mặt người làm vật mốc

Câu 7 : Trong các câu nói về vận tốc dưới đây, câu nào sai:

C. Công thức tính vận tốc là : v = s . t

Câu 8 : Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h . Con số đó cho ta biết điều gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

C. Xe đạp đi một giờ được 12 km

Câu 9 : Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa s,v,t sau đây công thức nào đúng

C. t = s / v

Câu 10 : Vận tốc của ô tô là 40 km/h , của xe máy là 11.6m/s, của tàu hỏa là 600m/ phút . Cách sắp xếp theo thứ tự vận tốc giảm dần nào sau đây là đúng:

D. xe máy - ô tô - tàu hỏa.

Bình luận (0)
pham lan phuong

Bài 10: Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km . Cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút . Tính vận tốc cảu tàu thủy khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước bằng 4km/h

Bài 12: Lúc 7 giờ sáng , một người đi xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 10km/h. Sau đó lúc 8 giờ 40 phút , một người khác đi xe máy từ A đuuổi theo với vận tốc 30km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ.

Bài 13: Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18 km đi ngược chiều nhau để gặp nhau . Người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7 km . Người thứ hai mỗi giờ đi được 6,3 km ngưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút . Hỏi người thứ hai đi trong bao lâu thì gặp người thứ nhất

Bài 14: Lúc 6 giờ , một ô tô xuất phát thừ A đến B với vận tốc trung bình là 40km/h. Khi đến B, người lái xe làm nhiệm vụ giao hàng trong 30 phút rồi cho xe quay trở về A với vận tốc trung bình 30km/h . Tính quãng đường AB biết rằng ô tô về đến A lúc 10 giờ cùng ngày

Bài 15: Hai xe máy khởi hành lúc 7 giờ sáng từ A đề đến B , Xe máy thứ nhất chạy với vận tốc 30km/h , xe máy thứ hai chạy với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe thứ nhất là 6km/h. Trên đường đi xe thứ hai dừng lại nghỉ 40 phút rồi tiếp tục chạy với vận tốc cũ. Tính chiều dài quãng đường AB, biết cả hai xe đến B cùng một lúc.

Bài 16: Một ca nô tuần tra đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ . Tính vận tốc riêng của ca nô , biết vận tốc dòng nước là 3km/h.

Bài 17: Một tổ may áo teo kế hoạch mỗi ngày phảo may 30 áo. Nhờ cải tiến kĩ thuật , tổ đã may được mỗi ngày 40 áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày ngoài ra còn may thêm được 20 chiếc áo nữa . Tính số áo mà tổ may theo kế hoạch .

Bài 18: Hai tổ sản xuất cùng làm chung công việc thì hoàn thành trong 2 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi tổ pahir làm hết bao nhiêu thời gian mới hoàn thành công việc , biết khi làm riêng tổ 1 hoàn thành sớm hơn tổ 2 là 3 giờ.

Phùng Khánh Linh
25 tháng 4 2018 lúc 16:33

Bài 16.

Đổi : 1h 20 phút = \(\dfrac{4}{3}h\)

Gọi vận tốc riêng của cano là : x ( x > 0 ; km/h )

Vận tốc xuôi dòng là : x + 3 ( km/h )

Vận tốc ngược dòng là : x - 3 ( km/h)

Do độ dài quãng đường bằng nhau , ta có PT :

\(\dfrac{4}{3}\left(x+3\right)=2\left(x-3\right)\)

\(\dfrac{4x}{3}+4=2x-6\)

\(\dfrac{2}{3}x=10\)

⇔ x = 15 ( thỏa mãn )

KL....

Bình luận (0)
Phùng Khánh Linh
25 tháng 4 2018 lúc 16:43

Bài 15. đổi : 40' = \(\dfrac{2}{3}h\)

Gọi độ dài quãng đường AB là : x ( x > 0 ; km)

Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng AB là : \(\dfrac{x}{30}\left(h\right)\)

Thời gian xe thứ hai đi đến B là : \(\dfrac{x}{36}+\dfrac{2}{3}\) (h)

Do hai xe đến B cùng 1 lúc , ta có PT :

\(\dfrac{x}{30}=\dfrac{x}{36}+\dfrac{2}{3}\)

⇔ 6x - 5x = \(\dfrac{2}{3}\)

⇔ x = \(\dfrac{2}{3}\) ( thỏa mãn )

KL...

Bình luận (0)
Trần Thu Hà
25 tháng 4 2018 lúc 12:32

Bài 10

Gọi vận tốc của tàu thủy là X \(\left(x>4\right)\)

vận tốc tàu thủy khi nước xuôi dòng là x+4

vận tốc tàu thủy khi nước ngược dòng là x-4

thời gian tàu thủy khi nước xuôi dòng là \(\dfrac{80}{x+4}\)

thời gian tàu thủy khi nước ngược dòng là \(\dfrac{80}{x-4}\)

ta có phương trình \(\dfrac{80}{x+4}+\dfrac{80}{x-4}=\dfrac{25}{3}\)

\(\Leftrightarrow3.8\left(x-4\right)+80.3\left(x+4\right)=25\left(x-4\right)\left(x+4\right)\)

\(\Leftrightarrow240x\left(x-4+x+4\right)=25x^2-400\)

\(\Leftrightarrow240x.2x=25x^2-400\)

\(\Leftrightarrow480x-25x^2+400=0\)

\(\Leftrightarrow25x^2-480x-400=0\)

\(\Leftrightarrow\left(25x+20\right).\left(x-20\right)=0\)

Bình luận (0)
Giang
26 tháng 9 2017 lúc 18:26

Quá trình nào sau đây có phản ứng hóa học xảy ra?

a) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

b) Dây sắt được cắt nhỏ thành đoạn rồi tán thành đinh

c) Hòa tan đường vào nước

d) Van xe đạp bằng thép bị phủ một lớp gỉ màu nâu đỏ

e) Tách khí õi từ không khí

g) Quá trình tiêu hóa thức ăn

h) Rượu để lâu trong không khí thường bị chua

i) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua

k) Ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu

l) Chưng cất rượu sau quá trình lên men rượu

Bình luận (0)
Giap Nguyen Hoang
10 tháng 10 2017 lúc 20:50

Các quá trình có phản ứng hóa học sảy ra là:

d (quá trình oxi hóa), g (có nhiều phản ứng hóa học xảy ra dọc theo quá trình tiêu hóa), h (quá trình lên men), k (quá trình lên men)

Bình luận (0)
Hoàng Vũ
11 tháng 10 2017 lúc 19:38

Câu a,d,e,k là quá trình hóa học xảy ra

Bình luận (0)
Vũ Đăng Dương
28 tháng 8 2017 lúc 20:46

mk ko hiểu đề bài oho

Bình luận (0)
Thien Y Pham
30 tháng 8 2017 lúc 7:27

Ko hiểu gì hết bạn ơi nêu rõ hơn chút nhé!!!ohohihi

Bình luận (0)
Lê Phúc Tiến
11 tháng 4 2019 lúc 21:29

WTF

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)