Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 1111
Điểm GP 72
Điểm SP 777

Người theo dõi (68)

Gia Long 2k6
TeamHauPro
M. ichibi
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (400)

Thảo Phương
nkoc nhí nhảnh
Trúc Giang
momochi

Dòng thời gian