Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 81
Điểm GP 0
Điểm SP 35

Người theo dõi (97)

Đang theo dõi (862)