Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 155
Số lượng câu trả lời 2210
Điểm GP 132
Điểm SP 1087

Người theo dõi (48)

hường phạm
Tien Tran
Haruno Serry
Võ Trung Tiến

Đang theo dõi (14)