Chương I- Cơ học

Nguyễn Nho Bảo Trí
Hôm kia lúc 7:45

Tóm tắt 

m = 50kg 

S = 6m

h = 1,5m

Fma sát = 20N

a) A= ?

    F = ?

 b) H = ?

Chúc bạn học tốt 

Bình luận (2)

Q(cung cấp)= 0,27(kJ)=270(J)

<=> m.c. \(\Delta t\) = 270

<=> 0,1.c.1,5=270

<=>c=1800(J/kg.K)

=> Chất này là nước đá

Bình luận (0)
Lê Trần Ngọc Nghĩa
5 tháng 5 lúc 20:53

Câu C do các nguyên tử rượu và nước hòa lẫn vào nhau nên không thể nào đủ khối lượng cả hai chất

Bình luận (2)
Đỗ Quyên
5 tháng 5 lúc 10:32

Trọng lượng của vật là:

\(P=10m=6000\) (N)

Công của cần trục là:

\(A=P.h=6000.4,5=27000\) (J)

Công suất của cần trục là:

\(p=\dfrac{A}{t}=\dfrac{27000}{12}=2250\) (W)

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
4 tháng 5 lúc 21:52

trọng lượng của 20kg than là P = 10m = 10.20 = 100(N)
công có ích của mỗi lần rót là:
A1 = F.s = P.h = 200.5 = 1000 (J)
theo đề, mỗi giây rót đc 20 kg than, vậy công suất của động cơ là
P = A1/t = 1 000J / 1s = 1000 J/s = 1000 W
ta có t' = 1h = 3600s
công động cơ sinh ra trong 1h là
A = P.t' = 1 000. 3600 = 3600 000 (J)

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
4 tháng 5 lúc 21:50

trọng lượng của 20kg than là P = 10m = 10.20 = 100(N)
công có ích của mỗi lần rót là:
A1 = F.s = P.h = 200.5 = 1000 (J)
theo đề, mỗi giây rót đc 20 kg than, vậy công suất của động cơ là
P = A1/t = 1 000J / 1s = 1000 J/s = 1000 W
ta có t' = 1h = 3600s
công động cơ sinh ra trong 1h là
A = P.t' = 1 000. 3600 = 3600 000 (J)

 

Bình luận (1)
Akai☘☘☘Amuro
23 tháng 4 lúc 19:58

a)

A=F.s

1000 Jun =200.5

b)

P=A/t=1000/3600=5/18 ( Jun/s)

 

Bình luận (1)
Nguyễn Nho Bảo Trí
4 tháng 5 lúc 21:41

   Trọng lượng của vật 

   P= 10. m

      = 10 . 40 

      = 400(N)

Vì khi dùng ròng rọc động sẽ cho ta lợi 2 lần về lực nên

    Lực kéo để kéo vật 

    F=\(\dfrac{P}{2}=\dfrac{400}{2}=200\left(N\right)\)

 b) độ cao đưa vật lên 

 S= 2.h\(\Rightarrow\) h=\(\dfrac{S}{2}=\dfrac{7}{2}=3,5\left(m\right)\)

Chúc bạn học tốt 

Bình luận (1)
Nguyễn Nho Bảo Trí
4 tháng 5 lúc 21:25

Hình bên đâu , sao mình không thấy 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN