Chương II- Nhiệt học

Aurora
13 tháng 6 lúc 10:13

a, Nhiệt lượng thau nhôm tỏa ra khi hạ từ 20°C đến \(0^oC\) là

\(Q_1=880.0,3.20=5280\left(J\right)\)

 Nhiệt lượng nước nhôm tỏa ra khi hạ từ 20°C đến \(0^oC\) là

\(Q_2=4200.0,5.20=42000\) ( J )

Nhiệt lượng cần thiết để nước đá tăng từ -200°C đến  \(0^oC\) là

\(Q_3=2100.0,2.200=84000\) ( J )

Nhiệt lượng cần thiết để làm tan 0,2 kg nước đá là 

\(Q_4=3,4.10^5.0,2=68000\left(J\right)\)

Ta thấy \(Q_1+Q_2< Q_3+Q_{\text{4}}\) nên nước đá không tan hết

b, Vì \(Q_1+Q_2< Q_3\) nên nước đá chưa bắt đầu tan. 

0,5 kg nước cũng sẽ biến thành đá. Nhiệt độ cân bằng bé hơn 0

=)))) Đến đây thì mình chịu. Có lẽ nước đá chỉ ở tầm -20°C thôi. lúc đó nước đá tan đi một it. chứ đề này thấy sai sai

 

Bình luận (0)
QEZ
13 tháng 6 lúc 9:21

xem lại đề đc ko bn chứ nước đá -200oC thì cả thau đóng băng à :))\

 

 

Bình luận (0)
Sầu Riêng
6 tháng 6 lúc 15:01

gọi nhiệt độ hỗn hợp khi xảy ra cân bằng nhiệt là : tcb( độ C)

do t3>t1,t2(vì 50 độ C>10 độ C)=>chất lỏng 3 tỏa nhiệt, 2 chất lỏng còn lại thu nhiệt

=>Q thu1=1.2000.(10-tcb)(J)

Qthu2=2.400.(10-tcb)(J)

=>Qthu=2000.(10-tcb)+800(10-tcb)(J)

Q tỏa=3.3000.(50-tcb)(J)

Q tỏa=Q thu=>(10-tcb).2800=9000(50-tcb)=>tcb=68 (độ C)

b, thấy đề sai sai ?

 

Bình luận (4)
QEZ
6 tháng 6 lúc 15:44

bạn ơi xem lại các thông số giùm mình với chứ nếu như vậy ko có ý b đâu 

Bình luận (1)
₮ØⱤ₴₮
6 tháng 6 lúc 13:48

 Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

Vd: 

Thực hiện công: Đập, tán mỏng, ...

Truyền nhiệt: Nung nóng, đun sôi, ...

 

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
6 tháng 6 lúc 15:01

Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng : thực hiện công và truyền nhiệt

Thực hiện công 

   vd : Ta chà sát hi bàn tay vào nhau , một lúc sau tay ta nóng lên 

 Truyền nhiệt 

   vd : Ta nung nóng một đồng xu , sau đó bỏ vào nước .  Một lúc sau nước nóng lên , đồng xu nguội đi . Đó là sự truyền nhiệt từ đồng xu sang nước 

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (1)
Thiên Long
6 tháng 6 lúc 13:49

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật đó là thực hiện công và truyền nhiệt.

- Thực hiện công: dùng búa đập lên 1 thanh sắt.

- Truyền nhiệt: đem thanh sắt bỏ vào lửa.

Bình luận (0)
Sầu Riêng
6 tháng 6 lúc 12:29

gọi khối lượng nước trong binhf1 và bình 2 là m(kg)

gọi khối lượng nước mỗi lần múc là :m1(kg)

* lần múc đầu:

khi Người ta múc một ca nước từ bình 2 đổ sang bình 1 thì đo được nhiệt độ của bình 1 sau khi cân bằng là 30°C.

=>Q tỏa=m1.4200.(45-30)=m1.63000(J)

Q thu1=m.4200.(30-25)=21000.m(J)

Qthu1=Q tỏa 1=>63000m1=21000m=>m=\(\dfrac{63000}{21000}m1=3m1\)

* lần múc thứ hai: 

vì người ta lại múc một ca từ bình 1 đổ sang bình 2

Q tỏa 2=(m-m1).4200.(45-t1)

Qthu 2=m1.4200.(t1-30)

Qthu 2= Q tỏa 2=>m1.4200.(t1-30)=(m-m1).4200.(45-t1)

<=>m1(t1-30)=(m-m1).(45-t1)(1)

mà m=3m1( chứng minh trên)

=>thay m=3m1 vào pt(1) ta có: m1(t1-30)=2m1(45-t1)

=>(t1-30)=2(45-t1)=>t1=40

vậy nhiệt độ bình 2 sau khi cân bằng nhiệt là 40 đô C

 

 

 

Bình luận (0)
QEZ
5 tháng 6 lúc 21:44

lượng nước giảm khi cb nên có p nước đã bị đóng đá

=> nhiệt độ của hệ cuối là 0oC

lượng nc bị đông đá \(1,5-1,47=0,03\left(kg\right)\)

cân bằng \(0,9.2100.\left(0-x\right)=1,5.4200.6+0,03.3,4.10^5\Rightarrow x\approx-24,5^oC\)

Bình luận (0)
Sầu Riêng
4 tháng 6 lúc 21:09

a,nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ -20(độ C) lên 0(độ C): Qthu1=2100.[0-(-20)]=42000(J)

nhiệt lượng cung cấp để làm nước đá nóng chảy:

Qthu2=336000.1=336000(J)

có \(\dfrac{Qthu1}{t1}=\dfrac{Qthu2}{t2}=>t2=\dfrac{Qthu2.t1}{Qthu1}=\dfrac{336000}{42000}=8\)(phút)

=>thời gian nước đá nóng chảy hết:t=t1+t2=1+8=9 phút

(ý a bạn chú ý công thức \(\dfrac{Qthu1}{t1}=\dfrac{Qthu2}{t2}\) đây là công thức quá trình thu nhiệt đều đặn)

b,nhiệt lượng cung cấp để đá sôi tới 100 (độ C):

Qthu3=42000.(100-0)=420000(J)

tương tự ý a ta có:

\(\dfrac{Qthu1}{t1}=\dfrac{Qthu3}{t3}=>t3=\dfrac{Qthu3.t1}{Qthu1}=\dfrac{420000}{42000}=10\)(phút)

thời gian đá bắt đầu sôi: t4=t1+t2+t3=10+9=19(phút)

c, nhiệt lượng nước thu vào:

Qthu4=Qthu1+Qthu2+Qthu3=42000+336000+420000=798000(J)

có: \(H=60\%=\)Q(có ích)/Q(tp)=>\(Qtp=\)Q(có ích)/60

=\(\dfrac{798000}{60}.100=1330000\left(J\right)\)

vậy nhiệt lượng bếp tỏa ra là 1330000J

bài này năm ngoái mik thi HSG:))

 

Bình luận (0)
QEZ
26 tháng 5 lúc 21:38

câu 1

cân bằng nhiệt ta có \(m_b460.\left(150-30\right)=0,5.4200.\left(30-20\right)\Rightarrow m_b\approx0,38\left(kg\right)\)

câu 2

m1+m2=1,8=>m1=1,8-m2

cân bằng nhiệt \(m_1.\left(30-20\right)=m_2.\left(80-50\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(1,8-m_2\right).10=m_2.30\Rightarrow m_2=0,45\left(kg\right)\)

\(\Rightarrow m_1=...\)

Bình luận (0)
Duy Ank
26 tháng 5 lúc 22:34

Câu 2: 

Ta có: \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\)

\(\Rightarrow m_1\cdot\left(30-20\right)=m_2\cdot\left(80-30\right)\)  (*Triệt tiêu c do vai trò như nhau*)

\(\Rightarrow10m_1=50m_2\) \(\Rightarrow m_1=5m_2\)

Mặt khác: \(m_1+m_2=1,8\) \(\Rightarrow6m_2=1,8\) \(\Rightarrow m_2=0,3\left(kg\right)\) \(\Rightarrow m_1=1,5\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
26 tháng 5 lúc 16:12

Tham khảo nha em:

Bình luận (0)
Pika Pika
26 tháng 5 lúc 16:12

Vì nhiệt độ của miếng đồng cao hơn nước=> miếng đồng tỏa nhiệt, nước thu nhiệt
Theo phương trình cân bằng nhiệt, có:
Qthu=Qtỏa
mnc.cnc.(t-tnc)=mcu.ccu.(tcu-t)
0,5.4200.(t-25)=0,1.380(120-t)
2100(t-25)=38(120-t)
2100t-52500=4560-38t
2138t=57060
t≃26,70C

Bình luận (0)
YunTae
26 tháng 5 lúc 16:23

Đổi : 500g = 0,5kg

100g = 0,1kg

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, có : 

Qtỏa = Qthu

mnước . Cnước . ( t - 25 ) = mđồng . Cđồng . (120 - 25 ) 

⇔ 0,5 . 4200 . ( t - 25 ) = 0,1 . 380 . 95

⇔ 2100 . ( t - 25 ) = 3610

⇔ t - 25 = 1,7

⇔ t = 26,7oC

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
21 tháng 5 lúc 17:10

(Đề bài cần cho thêm: Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa miếng đồng và nước trong ly với ly nước thì mới có thể thực hiện giải chính xác)

Tóm tắt:

\(m_1=420g=0,42kg\\ t_1=155^oC\\ t_2=17^oC\\ t=55^oC\\ c_1=380J/kg.K\\ c_2=4200J/kg.K\\ a)Q_1=?\\ b)m_2=?\)

Giải

a) Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra:

\(Q_1=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=0,42.380.\left(155-55\right)=15960\left(J\right)\)

b) Theo pt cân bằng nhiệt:

\(Q_{thu}=Q_{tỏa}\\ \Leftrightarrow Q_2=Q_1\\ \Leftrightarrow m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=15960\\ \Leftrightarrow m_2=\dfrac{15960}{c_2.\left(t-t_2\right)}=\dfrac{15960}{4200.\left(55-17\right)}=0,1\left(kg\right)=100\left(g\right)\)

Vậy khối lượng nước trong ly là 100g

 

Bình luận (0)
😈tử thần😈
21 tháng 5 lúc 17:13

Tóm tắt 

m1 = 420 g = 0.42 kg

t1 = 155 oC

t = 55oC

t2 = 17oC

C1 =380J/Kg.K

C2 = 4200 J/Kg.K

Q1 = ? J 

m2 = ? kg

nhiệt lượng của đồng đã tỏa ra là 

Q1 = m1* c1* (t1-t)=0,42.380.(155-55)=15960 J

Khối lượng của nước trong ly là 

Q1 = Q2 

=>15960=m2*c2*(t-t2)=m2*4200*(55-17) 

=> m2=0,0875 kg =87,5 g

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN