Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 819
Điểm GP 143
Điểm SP 936

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (0)