Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 79
Điểm GP 2
Điểm SP 36

Người theo dõi (11)

Nhi Nguyen Ngoc
Quynh Anh
lê huân
jackson
LEKHANHXUAN

Đang theo dõi (13)