Những câu hỏi liên quan
Nam Nguyễn
19 tháng 4 2017 lúc 21:45

1, Thế nào là nửa mặt phẳng?

- Nửa mặt phẳng bờ a là hình gồm đường thẳng a và 1 phần mặt phẳng được chia ra bởi a.

2, Thế nào là góc?

- Góc là hình gồm 2 tia chung gốc.

3, Thước đo góc co cấu tạo như thế nào?

- Thước đo góc là 1 nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau và được ghi từ 0 (độ) đến 180 (độ). Ta gọi tâm của nửa hình tròn này là tâm của thước.

4, Để đo 1 góc ta làm như thế nào?

- Muốn đo \(\widehat{xOy}\), ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với điểm O của góc, 1 cạnh của góc (chẳng hạn Ox) đi qua vạch 0 của thước. Giả sử cạnh kia của góc đi qua vạch 105. Ta nói: \(\widehat{xOy}\) có số đo 105 độ (\(\widehat{xOy}\) bằng 105 độ).

5, Người ta so sánh 2 góc bằng cách gì?

- Ta so sánh 2 góc bằng cách so sánh các số đo của chúng.

- Ta nói: 2 góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

- Hai góc bằng nhau được kí hiệu là: \(\widehat{a^o}=\widehat{b^o}.\)

6, Thế nào là: góc bẹt? góc vuông? góc nhọn? góc tù?

- Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 tia đối nhau.

- Góc vuông là góc có số đo bằng 90o.

- Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0o nhưng nhỏ hơn 90o.

- Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o nhưng nhỏ hơn 180o.

7, Thế nào là: tia nằm giữa 2 tia? điểm nằm bên trong góc?

- Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy khi tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại 1 điểm nằm giữa M và N.

- Điểm M nằm bên trong góc \(\widehat{xOy}\) khi 2 tia Ox, Oy không đối nhau và tia OM nằm giữa.

8, Khi nào thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}?\)

\(\Leftrightarrow\) tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy.

9, Thế nào là: 2 góc phụ nhau? 2 góc bù nhau?

- Hai góc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 90o.

- Hai góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 180o.

10, Thế nào là: 2 góc kề nhau? 2 góc kề bù?

- Hai góc kề nhau là 2 góc có 1 cạnh chung và 2 cạnh còn lại nằm trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

- Hai góc kề bù là 2 góc kề nhau và có tổng số đo bằng 180o.

11, Tia phân giác của 1 góc là gì?

- Tia phân giác của 1 góc là tia nằm giữa 2 cạnh của góc đó và tạo với 2 cạnh ấy 2 góc bằng nhau.

12, Đường tròn là gì? Hình tròn là gì?

- Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O 1 khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).

- Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và trong đường tròn đó.

Bình luận (2)
Nam Nguyễn
20 tháng 4 2017 lúc 12:56

13, Thế nào là: Cung? Dây cung? Đường kính của đường tròn?

- Giả dử có 2 điểm A, B nằm trên đường tròn tâm O và 2 điểm này chia đường tròn thành 2 phần, mỗi phần được gọi là 1 cung (cung tròn).

- Dây cung (gọi tắt là dây) là đoạn thẳng nối 2 mút của cung.

- Đường kín của 1 đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm bất kìtrên đường tròn đó. Đường kính của hình tròn là 1 trường hợp đặc biệt khi nó đi dây cung đi qua tâm.

Chú ý: Đường kính dài gấp đôi bán kính.

14, Muốn so sánh 2 đoạn thẳng bằng compa ta làm như thế nào?

- Làm theo hình 46/ SGK - 90 (tại mik lười viết quá, hihi!!!)

~ Chúc bn học tốt!!! ~

Bài mik đúng thì nhớ tick mik nha!!! (cả 2 bài!) ^ _ ^ :) :) :)

Bình luận (3)
Dinh Thi Hai Ha
23 tháng 4 2017 lúc 10:51

1, Nửa mặt phẳng: hình gồm nửa mặt phẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a.

Hai nửa mặt phẳng có chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.

2,Góc là hình gồm 2 tia chung gốc

3,Thước đo góc hay còn gọi là thước đo độ là một dụng cụ hình tròn, hình bán nguyệt hay hình vuông thường làm bằng nhựa dẻo trong suốt dùng đo góc. Hầu hết các thước đo góc dùng đơn vị độ (o)

Thước đo góc ứng dụng nhiều trong cơ khí là kĩ thuật nhưng đặc biệt sử dụng thường xuyên trong trường học.

Thước đo góc thường phẳng, tuy nhiên một số loại công phu có thêm hai cần xoay giúp đo góc chính xác hơn.

4,Bước 1: Canh vạch trước tiên.

Bước 2 : Điều chỉnh vạch sao cho vạch nằm trong cạnh của thước.

Bước 3: Từ từ cho 2 hoặc 1 cạnh trùng vào vạch thước.

Bước 4: Để tâm thẳng lối với điểm (ví dụ góc xOy thì trùng vào O), để vạch trùng vào cạnh của thước.

Bước 5: Xem kết quả.

5, Để so sánh hai góc, ta so sánh số đo của hai góc đó

+ Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau

+ Góc nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn, ngược lại góc nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

6, - Góc vuông là góc có số đo bằng 90o

- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau, có số đo bằng 180o

- Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90o

-Góc tù là góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt

Chú ý: Số đo của mỗi góc không vượt quá 180o.

7, Cho ba tia Ox, Oy, Oz chung gốc O. Lấy bất kì M trên tia Ox, lấy bất kì N trên tia Oy ( M và N khác O). Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N thì ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó được gọi là điểm nằm trong góc.

8, Tia Oy nằm giữa hai tia 0x và Oz thì xOy+ yOz= xOz và ngược lại nếu xOy+ yOz= xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

9, - Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90o.

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o.

10, - Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh chung.

- Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

- Hai góc kề phụ là hai góc vừa kề nhau vừa phụ nhau.

11, Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

Chú ý: Mỗi góc không phải là góc bẹt chỉ có một tia phân giác.

12, Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu ( O;R)

Gọi khoảng cách từ 1 điểm M bất kì đến tâm O là d

+ Nếu d> R thì M ở ngoài đường tròn.

+Nếu d=R thì M ở trên đường tròn.

+Nếu d<R thì M ở trong đường tròn.

- Trong hình học phẳng, một hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Một hình tròn được gọi là đóng hay mở tùy theo việc nó chứa hay không chứa đường tròn biên.

13, -Hai điểm A và B nằm trên đường tròn tâm O. Hai điểm này chia hai đường tròn thành hai phần, mỗi phần là 1 cung tròn.

- Đoạn thẳng nối hai mút của cung gọi là dây cung.

- Dây đi qua tâm gọi là đường kính.

Chúc bạn học tốt nhoa...!

Bình luận (1)
Trần Thị Hiền
15 tháng 1 2017 lúc 9:23

a) Tam giác ABC cân tại góc 100 độ và các goc còn lại đếu bằng 40 độ(T/c tam giác cân)

b) Tương tự thì các góc còn lại đều bằng 65 độ

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
27 tháng 10 2019 lúc 11:38

Hình bạn tự vẽ nha!

a) Xét \(\Delta MNP\) có:

\(\widehat{M}+\widehat{N}+\widehat{P}=180^0\) (định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

=> \(60^0+\widehat{N}+\widehat{P}=180^0\)

=> \(\widehat{N}+\widehat{P}=180^0-60^0\)

=> \(\widehat{N}+\widehat{P}=120^0.\)

\(\widehat{N}=2\widehat{P}\left(gt\right)\)

=> \(2\widehat{P}+\widehat{P}=120^0\)

=> \(3\widehat{P}=120^0\)

=> \(\widehat{P}=120^0:3\)

=> \(\widehat{P}=40^0.\)

=> \(\widehat{N}=2.40^0\)

=> \(\widehat{N}=80^0.\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Nelson Charles
27 tháng 10 2019 lúc 9:17

N=80

P=40

Bình luận (0)
Nelson Charles
27 tháng 10 2019 lúc 9:23

b)Phân giác N thì END=40, NPD=40(cmt)

=>PDN cân tại D

DE là Tam giac cân nên phân giac như đg cao=> DE⊥PN

Bình luận (0)
Đức Hiếu
7 tháng 9 2017 lúc 13:09

a) Cho góc M = góc O; góc N = góc O suy ra góc M = góc N(vì cùng bằng góc O)

b) Cho góc M + O = 90 độ; N +O =90 độ suy ra góc M = góc N(vì cùng phụ với góc O)

c) Góc M = M' ; N= N' suy ra M= N <=> M'=N' (vì hai góc cùng bằng hai góc bằng nhau)

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
 Mashiro Shiina
7 tháng 9 2017 lúc 13:19

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{M}=\widehat{O}\\\widehat{N}=\widehat{O}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\widehat{M}=\widehat{O}=\widehat{N}\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{M}+\widehat{O}=90^o\\\widehat{N}+\widehat{O}=90^o\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\widehat{M}=\widehat{N}\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{M}=\widehat{M'}\\\widehat{N}=\widehat{N'}\end{matrix}\right.\)\(\widehat{M}=\widehat{N}\Leftrightarrow\widehat{M'}=\widehat{N'}\)

Bình luận (0)
Kieu Diem
20 tháng 3 2019 lúc 20:43

Bài 33

Giải bà i 33 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Giải bài 33 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bai 34

Giải bà i 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bài 35

+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Om có Om là tia nằm giữa tia Oa và tia Ob

Giải bà i 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6Giải bà i 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
12 tháng 9 2018 lúc 21:24

* Trả lời:

\(-\) ĐCNN của cân là 1g ( dựa vào khối lượng của quả cân nhỏ nhất của cân Robecvan)

\(-\) GHĐ của cân là 510 g ( GHĐ đó là tổng khối lượng của các quả cân đó)

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
12 tháng 9 2018 lúc 21:13

ta thấy các đơn vị quả cân đo trên có 1g nên ĐCNN của cân sẽ là 1g.

Giả sử trường hợp cân tất cả quả cân lên , chắc chắn GHĐ của cân phải bằng khối lượng của các quả cân gộp lại. Vì nếu ko sẽ ko cân được tất cả các quả cân theo trường hợp xấu nhất.nên GHĐ là:

200+50+100+20+10+5+1=386

Nếu đc cho mik xin tick nhé!

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
21 tháng 4 2017 lúc 22:31

1.Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?

=> Góc xOy + góc yOz = góc xOz nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

2.Tia phân giác của 1 góc là gì?

=> Tia phân giác của 1 góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

3.Khái niệm: góc vuông, góc nhọn,góc tù.

=> Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

=> Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0 độ nhưng lại nhỏ hơn 90 độ.

=> Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ nhưng lại nhỏ hơn 180 độ.

4.Thế nào là 2 góc kề nhau,bù nhau,phụ nhau,kề bù?

=> Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

=> Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ.

=> Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ.

=> Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

5.Các khái niệm: Đường tròn,Cung,Dây cung,Đường kính,Bán kính.

=> Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).

=> Hai điểm nằm trên đường tròn là hai điểm chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung).

=> Dây cung là đoạn thẳng nối hai mút của cung.

=> Đường kính là dây đi qua tâm.

=> Đường kính dài gấp đôi bán kính.

Bình luận (0)
Nhật Hoàng

a) ∆BNC và ∆AMB có : BN =AM (gt)

Góc NBC= góc MAB

BC=AB (vì ∆ABC là tam giác đều) ⇒ ∆BNC= ∆AMB.

b) ∆BNC=∆AMB ⇒ góc AMP= góc BNP

Góc BNP+ góc ANP= 180o (2 góc kề bù) ⇒ góc AMP + góc ANP=180o

Vậy AMPN là một tứ giác nội tiếp

c) Thuận AMPN là tứ giác nội tiếp nên góc A+ góc NPM= 180o

⇒ góc NPM = 180o – góc A= 180o-60o=120o

Góc BPC = góc NPM (2 góc đối đỉnh ⇒ góc BPC= 120o

2 điểm B, C cố định nên khi N di động trên cạnh AB thì điểm P nằm trên cung chứa góc 120o vẽ trên đoạn thẳng BC cố định.

Giới hạn N khác A và B nên P khác B và C

A và P nằm cùng phía với BC,

⇒ P nằm trên cung chứa góc 120o vẽ trên đoạn BC cố định, cung này nằm trên nửa mặt phẳng chứa A bờ BC (P khác B và C)

Đảo Lấy điểm P’ bất kì trên cung chứa góc 1200 vẽ trên BC được xác định ở phần giới hạn BP’ cắt AC tại M’; CP’ cắt AB tại N’

Ta có: góc BP’C= 120o ⇒ góc N’P’M’ = 120o

⇒ góc A+ góc N’P’M’=60o +120o =180o

⇒ AN’P’M’ là tứ giác nội tiếp

⇒ góc BN’C= góc AM’B

∆AM’B và ∆CN’B có góc BN’C= góc AM’B

Góc N’BC= góc M’AB (vì ∆BAC đều)

⇒ ∆AM’B ≈ ∆ BN’C

\(\dfrac{AM'}{BN'}=\dfrac{AB}{BC}\)== 1 (vì AB=BC) ⇒ BN’=AM’.

Kết luận: Khi N di động trên cạnh AB (N khác A và B) thì quỹ tích các điểm P là cung chứa góc 120o vẽ trên đoạn thẳng BC cố định, cung này nằm trên nửa mặt phẳng chứa A bờ BC (P khác B và C)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)