Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 3828
Điểm GP 871
Điểm SP 3541

Người theo dõi (483)

Diệu
Huy Jenify
hân k3

Đang theo dõi (2)

Diệu Huyền
Kieu Diem

Câu trả lời:

Mc Gaming áp dụng lại thôi mà? khó khăn đến vậy?

Câu trả lời:

E có thấy câu trả lời k? chị trả lời lại nha bị lỗi ý:v

Câu 1: Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

  A. Nhiệt độ chất lỏng

B. Khối lượng chất lỏng

  C. Trọng lượng chất lỏng

D. Thể tích chất lỏng

Câu 2: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

  A. Nhiệt độ

B. Nhiệt năng

C. Khối lượng

D. Thể tích

Câu 3: Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm

B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng

C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm

D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng

Câu 4: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền:

A. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn

B. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn

C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn

D. Từ vật có thể tích lớn hơn sang vật có thể tích nhỏ hơn

Câu 5: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của:

  A. Chất rắn

B. Chất lỏng

C. Chất khí

D. Chất khí và chất lỏng

Câu 6: Đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh vì:

A. Nước nóng có nhiệt độ cao nên các phân tử nước và đường chuyển động chậm hơn

B. Nước nóng có nhiệt độ cao nên các phân tử nước và đường chuyển động nhanh hơn

C. Nước nóng có nhiệt độ cao nên nước bay hơi nhanh hơn

D. Nước có nhiệt độ cao nên các phân tử đường có thể bị các phân tử nước hút mạnh

Câu 7: Cho hai vật A và B tiếp xúc với nhau, kết quả tính toán cho thấy vật A nhận được nhiệt lượng là 60J và không có sự trao đổi nhiệt ra môi trường bên ngoài. Thông tin nào sau đây không đúng?

A. Trước khi tiếp xúc, vật B có nhiệt độ cao hơn vật A

B. Sau khi quá trình trao đổi nhiệt kết thúc, vật B mất một nhiệt lượng là 60J

C. Sau khi quá trình trao đổi nhiệt kết thúc, nhiệt độ của hai vật bằng nhau

D. Không đủ giữ kiện để so sánh nhiệt độ của hai vật A và B trước khi tiếp xúc với nhau