Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 9410
Điểm GP 1302
Điểm SP 9129

Người theo dõi (838)

phạm minh anh
Nguyễn Văn Duy
cuccutgiontan:>
Kiêm Hùng

Đang theo dõi (3)

hnamyuh
Kiêm Hùng
Kieu Diem