Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 9395
Điểm GP 1298
Điểm SP 8815

Người theo dõi (769)

nguyệt tiểu ly
lưu ánh quang
Phan Anh
Dazai Osamu
Hồ Quang

Đang theo dõi (5)