Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 1002
Điểm GP 111
Điểm SP 840

Người theo dõi (130)

nguyễn đan lê
Vũ Gia Huy
Vũ Nguyễn

Đang theo dõi (52)

Maximilian
Thảo Phương
B.Thị Anh Thơ
Ngố ngây ngô
Thời Sênh