Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 56
Số lượng câu trả lời 8593
Điểm GP 1290
Điểm SP 5936

Người theo dõi (724)

Quang Hieu Tran
trương khoa
ngọc hân
ILoveMath
25.Khôi-6A8

Đang theo dõi (3)

Tử Đằng
Cù Văn Thái

Câu trả lời:

Xét về các khía cạnh thì mỗi khía cạnh mỗi khác:

+ Nếu phụ huynh cũng như học sinh có cái nhìn sáng suốt thì đương nhiên mọi quyết định về tổ chức, giáo dục đều do học quyết định thì thật là hoàn hảo. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có đưa ra được cái hướng đúng đắn nhất? ( Có lẽ là thiểu số chứ không phải đa số người)

→ Theo chương trình giảng dạy và giáo trình do bộ cũng như GV đặt ra sẽ theo quy chuẩn hơn và dễ dàng hơn.

+ Còn đóng góp ý kiến cho GV có sự thay đổi có cách giảng dạy phù hợp thì đương nhiên là đồng ý! Vì để cho có 1 môi trường học tập, giáo dục tốt nhất. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là thay đổi quá mức, lệch ra khỏi môi trường giáo dục

+ Mức độ can thiệp của GV thì mình cần xét nhiều mặt, ví dụ học sinh đó học tốt nhưng vì GV nên học tập kém thì nên can thiệp. Còn nếu học sinh hư? Nhưng cha mẹ vẫn nuông chiều? Việc can thiệp này rất sai, vì có thể sẽ xảy ra trường hợp những phụ huynh vì can thiệp nên con cái họ có thể là học hành sa sút và lại đổ trách nhiệm lên người GV

→ Hoàn toàn sai

⇒ Chung quy lại thì đây cũng nên được xem là dịch vụ, nhưng giữa 2 bên phải có sự tôn trọng lẫn nhau và cùng đưa ra biện pháp tốt nhất